Το ΤΕΕ Τμ. Δωδεκανήσου καλεί τους ενδιαφερόμενους διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του ΤΕΕ, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους σε ομάδα εργασίας του τμήματος για εκτέλεση του έργου «Αειφόρος Ανάπτυξη Λιγότερο Αναπτυγμένων περιοχών με την δημιουργία νέων τουριστικών πόρων και προϊόντων μέσω ανάλυσης, τεκμηρίωσης, μοντελοποίησης, διαχείρισης και διατήρησης πολιτιστικού αποθέματος με χρήση εφαρμογών ΤΠΕ».

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: