Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση για τη συμπλήρωση του καταλόγου ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων για παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 61, παρ.1, περ.β Ν.4756/2020 -περιλαμβανομένων των Υπηρεσιών γεωμετρικής και γεωχωρικής τεκμηρίωσης των ακινήτων-  ώστε “να προβαίνουν σε ηλεκτρονική καταγραφή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων” της Υπηρεσίας, όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και τον σύνδεσμο στον οποίο μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/prosklisi-katartisi-kataloghoy-endiaferomenon-parokhi-ypiresiwn-mikhanikou-2022

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 10.11.2022 κατά τον τρόπο που καθορίζεται στην Πρόσκληση.