Από τον Δήμο Μεγίστης εκδόθηκε η παρακάτω πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μελέτη με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής 5.582,67€ (χωρίς ΦΠΑ).