Επίσκεψη στο νέο εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο πραγματοποίησε την Τρίτη 3 Οκτωβρίου ο Δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Μιχάλη Παλαιολόγο, τον Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης Γιώργο Πόκκια, τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κατταβιάς Νίκο Ζαννετάκη, τον πρόεδρο του Γενναδίου Γιώργο Μανωλάκη, και το Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ευγένιο Κορναρόπουλο, και τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιάννη Γλυνό, προκειμένου να διαπιστώσει την πρόοδο των εργασιών.

Όπως ενημερώθηκε από τον διευθυντή παραγωγής της ΔΕΗ στη Ρόδο Σπύρο Πλατή, και τον υπεύθυνο της αναδόχου εταιρείας Γρηγόρη Χαραλαμπόπουλο, οι εργασίες προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί τα κτίρια Διοίκησης, οι δεξαμενές φύλαξης, οι υποθαλάσσιοι αγωγοί και το δίκτυο μεταφοράς καυσίμου, καθώς και το μεγαλύτερο τμήμα του κυρίως χώρου του εργοστασίου στο οποίο θα στεγαστούν οι γεννήτριες και τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός διμήνου, με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία να ξεκινάει μέχρι το τέλος του 2017.

Η Ρόδος με την αλματώδη τουριστική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών αξίζει να αποκτήσει επιτέλους ενεργειακή επάρκεια και αυτονομία.

Το νέο εργοστάσιο της ΔΕΗ με παροχή 114MW αναμένεται όχι μόνο να καλύψει τις ανάγκες του νησιού, αλλά να δώσει αναπτυξιακή προοπτική στον τόπο με δημιουργία θέσεων απασχόλησης επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, με 90 άτομα να προβλέπονται στον οργανισμό λειτουργίας του εργοστασίου, έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα, αλλά το σημαντικότερο, με προοπτική ενεργειακής επάρκειας που μπορεί να στηρίξει τη μελλοντική ανάπτυξη του νησιού.

Στο ως άνω πλαίσιο, ο Δήμος Ρόδου έχει έτοιμες τις μελέτες και δημοπρατεί έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα για την τοπική κοινωνία με προγραμματική συμφωνία με τη ΔΕΗ ύψους €4,2εκατ, ενώ ήδη η ΔΕΗ προγραμματίζει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για τη λειτουργία του εργοστασίου, θέσεις για τις οποίες σημαντικό κριτήριο είναι η εντοπιότητα. Ο Δήμαρχος ζήτησε να γίνει πρόβλεψη από τη ΔΕΗ για την κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων του εργοστασίου προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα υποστελέχωσης.

Στο δε εργοτάξιο απασχολούνται περισσότερο από 200 άτομα, περισσότερα από τα οποία από την τοπική κοινωνία.
Η Ρόδος εδώ και δεκαετίες αντιμετωπίζει προβλήματα σχετικά με την ηλεκτροδότηση του νησιού. Η αλματώδης τουριστική ανάπτυξη και η συγκέντρωση τουριστικών μονάδων σε νέες κοιτίδες έχει εξαντλήσει τις δυνατότητες του δικτύου.

Με την ολοκλήρωση του έργου του εργοστασίου υλοποιείται ένας σχεδιασμός δεκαετιών, και πλέον η ΔΕΗ οφείλει να παρέχει στη Ρόδο σταθερή, ποιοτική, και επαρκή ηλεκτρική ενέργεια κάνοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για να μην αντιμετωπίσουν ξανά οι Ροδίτες πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση των σπιτιών και των επιχειρήσεών τους.