Συγκρότηση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής της Δωδεκανήσου, σύμφωνα με την απόφαση του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου  κ. Πολυχρονάκη (ΑΔΑ: 625ΤΟΡ1Ι-ΦΤ7).

Την ερχόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσει και η συγκρότηση των Επιτροπών Αυθαιρέτων Δωδεκανήσου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Συγκροτούμε στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Ρόδου, Κω και Καλύμνου Δωδεκανήσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017) ως ισχύει, Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α) και κατά τις διατάξεις ως ισχύουν των άρθρων 7, 8, 9, 10 και 11 του ιδίου Νόμου ως ισχύει, ως ακολούθως: 

Α. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Σ.Α.) Π.Ε. ΡΟΔΟΥ με έδρα την Ρόδο, για τις Π.Ε. Ρόδου και Καρπάθου –Ηρωικής Νήσου Κάσου και χωρική αρμοδιότητα σε Ρόδο, Κάρπαθο, Ηρωική Νήσου Κάσο, Μεγίστη, Σύμη, Τήλο, Χάλκη, το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω μέλη : 1. Την κα Μανωλά Ευαγγελία, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με Α΄ Βαθμό, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος ΠΕΧΩΣΧ Δωδεκανήσου της Δ/νσης ΠΕΧΩΣΧ Ν.Α. Α.Δ.Αι., τακτικό μέλος ως Πρόεδρο, την οποία θα αναπληρώνει ο κ. Μαυρίλας Θεόδωρος κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με Α΄ βαθμό υπάλληλος του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου ΠΝΑ. 2. Τον κ. Περνάρη Γεώργιο κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με Α΄ Βαθμό Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ρόδου ως τακτικό μέλος, τον οποίο θα αναπληρώνει ο κ. Στρατάκης Μίλτων, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με Α΄ Βαθμό υπάλληλος της ίδιας Υπηρεσίας. 3. Τον κ. Ράμμο Νικόλαο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, τακτικό μέλος, τον οποίο θα αναπληρώνει ο κ. Ματσαμάς Ιωάννης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός υποδειχθέντες από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου. 4. Την κα Μαργιέ Αναστασία, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, τακτικό μέλος, την οποία θα αναπληρώνει ο κ. Μιχαηλίδης Ανδρέας, Αρχιτέκτονας Μηχανικός υποδειχθείσα και υποδειχθέντα αντίστοιχα από το ΤΕΕ. 5. Τον κ. Καμπουρόπουλο Παντελή, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, τακτικό μέλος, τον οποίο θα αναπληρώνει η κα Χατζηλαζάρου Μαρία (Μαρίζα), Αρχιτέκτονας Μηχανικός υποδειχθέντα και υποδειχθείσα αντίστοιχα από το ΤΕΕ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κα Ηλιάδη Σοφία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με Α’ Βαθμό υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ), και επίσης ο κ. Στέφανος Κατσιμπράκης, κλάδου ΔΕ Διοικητικών με Β΄ βαθμό υπάλληλος του Δήμου Ρόδου, οι οποίοι θα τηρούν Γραμματεία του Συμβουλίου εκ περιτροπής σε συνεννόηση με Πρόεδρο Συμβουλίου, τους οποίους θα αναπληρώνει η κα Παπανικολάου Μαρία, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Β΄ Βαθμό, υπάλληλος του Τμήματος Διοίκησης Ν. Δωδεκανήσου της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου της Α.Δ.Αι. Οι συνεδριάσεις του ως άνω Συμβουλίου θα πραγματοποιούνται στα γραφεία της Α.Δ.Αι στη Ρόδο (Πλ. Ελευθερίας 1), όπου και θα διαβιβάζονται, υπόψη Σ.Α., οι σχετικοί φάκελοι. 

Β. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Σ.Α.) Π.Ε. ΚΩ με έδρα την Κω για την Π.Ε. Κω και χωρική αρμοδιότητα σε Κω και Νίσυρο το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω μέλη : 1. Την κα Στρατικοπούλου Αγγελική, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με Α΄ Βαθμό, Προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Κω, τακτικό μέλος ως Πρόεδρο, την οποία θα αναπληρώνει ο κ. Μυτιληνιός Κωνσταντίνος, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με Βαθμό Α΄, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω. 2. Τον κ. Γεωργαλλή Χρήστο, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με Α΄ Βαθμό, υπάλληλο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Κω, τακτικό μέλος, χωρίς αναπλήρωση. 3. Την κα Χαλκιδιού Καλλιόπη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, τακτικό μέλος, την οποία θα αναπληρώνει ο κ. Παπαλεξανδράτος Αναστάσιος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός υποδειχθείσα και υποδειχθέντα αντίστοιχα από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου. 4. Την κα Μάργαρη Μαρία – Τερέζα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, τακτικό μέλος, την οποία θα αναπληρώνει ο κ. Χάμψας Δημήτριος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός υποδειχθείσα και υποδειχθέντα αντίστοιχα από το ΤΕΕ. 5. Τον κ. Παστρικό Νικόλαο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, τακτικό μέλος, τον οποίο θα αναπληρώνει ο κ. Σοφός Μιχαήλ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός υποδειχθέντες από το ΤΕΕ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κα Όλγα Σταματιάδη, κλάδου ΔΕ Διοικητικών-Λογιστών με βαθμό Α΄ την οποία θα αναπληρώνει η κα Σκευοφύλαξ Μαρία, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών με βαθμό Β΄ υπάλληλοι του Δήμου Κω. Οι συνεδριάσεις του ως άνω Συμβουλίου καθώς και ο τόπος που θα διαβιβάζονται οι σχετικοί φάκελοι, υπόψη Σ.Α., θα καθοριστούν από τον Πρόεδρο σε συνεργασία με τη Γραμματεία. 

Γ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Σ.Α.) Π.Ε. ΚΑΛΥΜΝΟΥ με έδρα την Κάλυμνο για την Π.Ε. Καλύμνου και χωρική αρμοδιότητα σε Κάλυμνο, Αστυπάλαια, Λέρο, Λειψούς Πάτμο και Αγαθονήσι, το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω μέλη : 1. Τον κ. Γερασκλή Αντώνιο, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με Α΄ Βαθμό, Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κω της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τακτικό μέλος, ως Πρόεδρο, χωρίς αναπλήρωση. 2. Την κα Λογιωτάτου Δέσποινα-Μαρία, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό A’ υπάλληλο της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Καλυμνίων, τακτικό μέλος την οποία θα αναπληρώνει η κα Κουρεπίνη Καλλιόπη, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με Β΄ βαθμό, υπάλληλο του Τμήματος Δόμησης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέρου. 3. Τον κ. Σταυρόπουλο Ιωάννη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, τακτικό μέλος, τον οποίο θα αναπληρώνει ο κ. Σοφός Μιχάλης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός υποδειχθέντες από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου. 4. Την κα Καλικατζάρου Άννα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, τακτικό μέλος, την οποία θα αναπληρώνει η κα Κισανάκη Αργυρώ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός υποδειχθείσες από το ΤΕΕ. 5. Τον κ. Τσαγκάρη Νικήτα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, τακτικό μέλος, τον οποίο θα αναπληρώνει ο κ. Παπαμιχαήλ Αντώνιος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός υποδειχθέντες από το ΤΕΕ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται ο κ. Βλαχογιάννης Ιωάννης, κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών, με βαθμό Α’, Υπάλληλος του Γραφείου Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Καλύμνου της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, χωρίς αναπλήρωση. Οι συνεδριάσεις του ως άνω Συμβουλίου καθώς και ο τόπος που θα διαβιβάζονται οι σχετικοί φάκελοι, υπόψη Σ.Α., θα καθοριστούν από τον Πρόεδρο σε συνεργασία με τη Γραμματεία. 

Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, θα ασκούν τις αρμοδιότητες : 

α) Των Δ/ξεων περί αρμοδιοτήτων Σ.Α. του Ν. 4495/2017 ως ισχύουν.

β) Γενικών ή Ειδικών Νόμων, Διαταγμάτων και Ρυθμίσεων που έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή θα εκδοθούν και αφορούν στην απαίτηση Γνωμοδότησης Συλλογικών Οργάνων για την Προστασία Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονομιάς και του Φυσικού και Ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

Η ισχύς των πιο πάνω Συμβουλίων και η θητεία τους είναι διετής. Η θητεία τους λήγει στις 26-3-2022. Σε περίπτωση προκύψει δυνατότητα συγκρότησης Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) σε Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) που προς το παρόν εξυπηρετείται από άλλη Π.Ε. η παρούσα απόφαση θα τροποποιηθεί.   

Το ΤΕΕ Δωδεκανήσου έχει ήδη εγκαταστήσει υποδομή τηλεδιάσκεψης και θα συνδράμει στην προσαρμογή των ΣΑ και των επιτροπών στην νέα ηλεκτρονική εποχή, προς όφελος των μελών του φορέα μας.

Παρακάτω ακολουθεί και η σχετική Απόφαση