Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το σχετικό ΦΕΚ σχετικά με τη Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την συλλογή του πόρου 6‰.