Το Iνστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – ΙΝΖΕΒ (Φορέας συγκέντρωσης, διαχείρισης, τεκμηρίωσης και διάδοσης γνώσης και τεχνογνωσίας σε θέματα που άπτονται της εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα) διεξάγει έρευνα με θέμα «Ενεργειακή Φτώχεια: Επίπεδο ευαισθητοποίησης και επίγνωσης των Ελλήνων πολιτών». Η Έρευνα απευθύνεται σε όλα τα μέλη των περιφερειακών ΤΕΕ, οι οποίοι καλούνται να συμμετάσχουν ως επιστήμονες/επαγγελματίες και ενεργοί πολίτες.

Σε περίπτωση που θέλετε να συμμετάσχετε στη έρευνα ο σύνδεσμος για πρόσβαση είναι: https://www.surveymonkey.com/r/energy_poverty_in_Greece

Η έρευνα θα είναι ανοικτή έως την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 και τα αποτελέσματα της θα δημοσιοποιηθούν σε μία έκθεση, η οποία θα παρουσιαστεί στο τέλος της χρονιάς. Όλοι οι υποστηρικτές της έρευνας θα αναφερθούν στην ενότητα συνεργατών στην έκθεση που θα δημοσιοποιηθεί.

Η ενεργειακή φτώχεια αρχίζει να αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο ως ένα κοινωνικό πρόβλημα με αυξάνουσα σημασία και σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία πολλών εκατομμυρίων πολιτών. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας επιδεινώνεται τα τελευταία χρόνια ακόμη και στις οικονομικά εύρωστες χώρες, ενώ στην Ελλάδα το πρόβλημα φαίνεται να λαμβάνει πλέον σημαντικές διαστάσεις.

Στόχος της έρευνας είναι να κατανοηθούν ποιες είναι οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, καθώς και ποιες είναι οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των νοικοκυριών ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ενεργειακή φτώχεια στη χώρα μας.

Στόχος του INZEB είναι να λειτουργήσει ως μία πλατφόρμα αμφίδρομης επικοινωνίας και έντονης αλληλεπιδραστικής διάχυσης γνώσης συμβάλλοντας στην έρευνα, προσαρμογή, υιοθέτηση και ευρεία διάδοση κατασκευαστικών προτύπων που ως στόχο έχουν τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και των εκλυόμενων ρύπων του θερμοκηπίου.