Συνάντηση με τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας κ. Παναγιώτη Τριανταφύλλα στο ΤΕΕ Δωδεκανήσου.

Θέματα που συζητήθηκαν:

• Ολοκλήρωση μελετών για τους αιγιαλούς στα νησιά μας.
• Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης ανακαίνισης κτηρίου Κτηματικής Υπηρεσίας, προκειμένου να αναζητηθούν πόροι χρηματοδότησης για τις εργασίες συντήρησης.

Άμεσα οι Τοπογράφοι Μηχανικοί κ.κ. Σωτήρης Αριστείδου και Ανδρέας Αγγούριας, μέλη του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, προχώρησαν στην αποτύπωση του κτηρίου και σύντομα θα παραδώσουμε την αρχιτεκτονική μελέτη, που έχει σκοπό την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων της υπηρεσίας αλλά και την συντήρηση του σημαντικού αυτού κτηρίου, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης μας.

Το ΤΕΕ Δωδεκανήσου στηρίζει τις υποδομές της Δωδεκανήσου, όπου και όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

Φωτογραφικό Υλικό