Ρόδος, 22 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΤΟ ΤΕΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

 

Σήμερα Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου, στο Δημαρχιακό μέγαρο πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για θέματα που αφορούν το Κτηματολογίου Ρόδου και τα  προβλήματα λειτουργίας του, που έχουν ενταθεί ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο. Στη σύσκεψη μετείχαν ο Δημάρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος,  ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δωδεκανήσου κ.  Ιάκωβος Γρύλλης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Δωδεκανήσου κ.  Παναγιώτης Τσιράκος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Δωδεκανήσου  κ  Νίκωνας Κοψιάς, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου κ Γιώργος Σκιαδόπουλος και μέλη  της διοίκησης του ΤΕΕ Δωδεκανήσου.

Από τον Δήμαρχο Ρόδου επισημάνθηκε ότι ο Δήμος Ρόδου  αντιμετωπίζει οξύτατα ζητήματα για θέματα που αφορούν την αξιοποίηση της Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας και την εκτέλεση έργων,  λόγω των προβλημάτων στην λειτουργία του Κτηματολογίου.
Για τον λόγο αυτό, με έγγραφο του που στάλθηκε  στον Κτηματολογικό δικαστή του Κτηματολογίου Ρόδου τονίζει την αδυναμία του Κτηματολογίου να χορηγήσει πλέον κτηματολογικά σχεδιαγράμματα σε ψηφιακή μορφή προκειμένου να γίνεται ορθότερα και με ακρίβεια η επεξεργασία τους για την σύνταξη Τοπογραφικών Σχεδιαγραμμάτων με τα οποία  εξυπηρετούνται  οι υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου (Χάραξη Οδών και Ρεμάτων, οριοθέτηση Οικισμών, μελέτες εκπόνησης Τεχνικών Έργων , σύνταξη διαγραμμάτων απαλλοτρίωσης, δικαστικές εντολές κλπ.)

Από την πλευρά τους το ΤΕΕ Δωδεκανήσου και οι Συλλόγοι Μηχανικών έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η αδυναμία χορήγησης αξιόπιστων τοπογραφικών και κτηματολογικών σχεδιαγραμμάτων για χρήση από ιδιώτες μηχανικούς έχει δημιουργήσει οξύτατα προβλήματα στην άσκηση του επαγγέλματος τους.

Το ΤΕΕ Δωδεκανήσου έχει ήδη αποστείλει επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης -καθώς το Κτηματολόγιο Ρόδου υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης –  που μεταξύ άλλων αναδεικνύει :
–    Τη σημαντική υποστελέχωση κυρίως σε μηχανικούς αλλά και διοικητικό προσωπικό του Κτηματολογίου.
–    Τις μεγάλες καθυστερήσεις που υπάρχουν σε μεταγραφές. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  1. Αναδασμός Απολακκιάς (2008)
  2. Αποδόσεις και εξαγορές με το ν. 719 π.χ. Μ.Γ. 5003 Κατταβιάς, Μ.Γ. 1  Μεσσαναγρού κλπ (1980 και 1983)
  3. Πράξη εφαρμογής Σχεδίου Πόλης Σορωνής (2004)
  4. Διανομές του υπουργείου Γεωργίας π.χ Καλαμώνας (1980)

–    Την έλλειψη οργανωμένου σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Κτηματολογίου Ρόδου, του αρχαιότερου κτηματολογίου (1929) που λειτουργεί αδιάλειπτα στην πατρίδα μας.
–    Τις γραφειοκρατικές αντιλήψεις υπηρεσιακών παραγόντων που όχι μόνο δεν διευκολύνουν αλλά δημιουργούν επιπλέον προβλήματα στη λειτουργία του.
Συνεπώς προκύπτουν:
–    Η δημιουργία σημαντικών προβλημάτων σε μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας  μας που προκύπτει από το γεγονός ότι δεν ξεκαθαρίζει τυπικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων τους και δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν,
–    Η απώλεια σημαντικών εσόδων για το κράτος,
–    Προβλήματα στην απονομή της δικαιοσύνης.
–    Η ανασταλτική συνέπεια στην ανάπτυξη του τόπου καθώς με την απουσία των μηχανικών καθίσταται αδύνατη η ευρύτερη ανάπτυξη του τόπου μας.

Προβλήµατα λειτουργίας – υποστελέχωση Κτηµατολογικού Γραφείου Ρόδου

Μεταξύ του Δημάρχου Ρόδου και των εκπροσώπων των μηχανικών συμφωνήθηκε ότι το προσεχές διάστημα θα υπάρξουν συντονισμένες παρεμβάσεις και λήψη πρωτοβουλιών για την επίλυση των προβλημάτων που προαναφέρθηκαν.

1. Φώτης Χατζηδιάκος
Δήμαρχος Ρόδου

2. Ιάκωβος Γρύλλης
Πρόεδρος ΤΕΕ Δωδεκανήσου

3. Παναγιώτης Τσιράκος
Πρόεδρος Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Δωδεκανήσου

4. Νίκωνας Κοψιάς
Πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Δωδεκανήσου

5. Γεώργιος Σκιαδόπουλος
Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου