Τα μέλη του ΤΕΕ|Δωδεκανήσου, ανταποκρινόμενα στην πρόσκληση για τη συμμετοχή τους στην ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού,

“ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ”

παρουσίασαν το επάγγελμα του μηχανικού στους μαθητές, λίγο πριν πάρουν τη μεγάλη απόφαση για το επαγγελματικό τους μέλλον.

Φωτογραφικό Υλικό