Τεχνική-Εργοληπτική εταιρεία ως Ανάδοχος του Έργου “Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων νήσου Χάλκης” αναζητά Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό ως Επιβλέπων Μηχανικό στο Έργο.  

Άλλες ειδικότητες θα εξεταστούν, εφόσον διαθέτουν τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε συντονισμό – επίβλεψη έργων Αποβλήτων και Αποχέτευσης, Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα.  

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, γνώση Η/Υ και Autocad.

Δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Αποστολή βιογραφικών στο: info@sirmet.gr