Την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 έγινε συνεδρίαση της ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ , με την συμμετοχή του Προέδρου του ΤΕΕ Δωδεκανήσου κ. Αντώνη Γιαννικουρή.

Έγινε συζήτηση απολογισμού της μέχρι τώρα προόδου της μελέτης και ανταλλαγή απόψεων και διευκρινήσεων για την συνέχεια. Αποφασίστηκε να γίνει και νέα συνάντηση του συντονιστή της ομάδας κ.Γιώργου Χρυσουλάκη με τον πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου.