Την μελέτη για την επισκευή-αποκατάσταση στεγάνωσης δώματος του Κτηματολογίου Ρόδου, παρέδωσαν οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, μετά από σχετικό αίτημα του Κτηματολογικού Δικαστή κ. Ιωάννη Νικολάου, προς το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου.

Η μελέτη αφορά στην αποκατάσταση των βλαβών της στεγάνωσης που διαπιστώθηκαν στο δώμα του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Κτηματολογίου Ρόδου, κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δωδεκανήσου κ. Αντώνης Γιαννικουρής, το μέλος της ΔΕ κ. Γιάννης Γλυνός και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αγρονόμων/Τοπογράφων Δωδεκανήσου κ. Παναγιώτης Τσιράκος, τις προηγούμενες ημέρες.

Το εν λόγω κτίριο είναι Ιταλικής κατασκευής και η στέγη του είναι επίπεδη από σκυρόδεμα. Στην παρούσα φάση το δώμα διαθέτει στεγάνωση από ασφαλτόπανο με επικάλυψη ψηφίδας η οποία παρουσιάζει σημαντικές βλάβες σε διάφορα σημεία με αποτέλεσμα να μην προστατεύει επαρκώς το δώμα και να παρατηρείται εισροή ομβρίων εντός του κτιρίου. Η υφιστάμενη κατάσταση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιζήμια για το αρχειακό υλικό του Κτηματολογίου Ρόδου, αφού διατηρεί σημαντικά εγγραφα για τις ιδιοκτησίες των συμπολιτών μας.

Την μελέτη παρέδωσαν εκπροσωπώντας την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, οι κ.κ. Αντώνης Γιαννικουρής (Πρόεδρος ΤΕΕ Δωδεκανήσου), ο Γιάννης Γλυνός (μέλος ΔΕ) και Παναγιώτης Τσιράκος (Πρόεδρος Συλλόγου Αγρονόμων/Τοπογράφων Δωδεκανήσου).

Ακολούθως το ΤΕΕ Δωδεκανήσου προέβη στην εξής δήλωση:..«είναι υποχρεωσή μας να προσφέρουμε τις τεχνικές μας γνώσεις, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας, ειδικότερα όταν πρόκειται για μία υπηρεσία που είναι εξαιρετικά σημαντική για την ανάπτυξη του τόπου».

Τις μελέτες εκπόνησαν εθελοντικά, για λογαριασμό του ΤΕΕ Δωδεκανήσου:
• Ιωάννης Γλυνός – Μελέτη επισκευής – αποκατάστασης στεγάνωσης δώματος.
• Παναγιώτης Τσιράκος – Τοπογραφική αποτύπωση.