Στις 14 και 15 Ιουνίου το ΤΕΕ Δωδεκανήσου φιλοξένησε το workshop 16 φοιτητών από το Emmanuel College του πανεπιστήμιου της Βοστώνης-ΗΠΑ.
Τους φοιτητές συνόδευε ο Έλληνας Καθηγητής τους, Πέτρος Βαμβακάς ενώ το summer school στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου -Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. 

Το θέμα του workshop ήταν “Πως από μια ολοκληρωμένη παραγωγική δραστηριότητα μετασχηματίστηκε μια μονοδιάστατη οικονομία”.

Το ΤΕΕ τμ. Δωδεκανήσου, πάντα αρωγός σε τέτοιου είδους δράσεις και πανεπιστημιακά προγράμματα.