Το ΤΕΕ Π.Τ.Δωδεκανήσου και η Sika Hellas ΑΒΕΕ διοργανώνουν εκπαιδευτικό σεμινάριο
με θέμα:

“Το Σκυρόδεμα στη Νέα Εποχή”
• Ενδογενής Στεγάνωση
• Συνθετικός Οπλισμός
• Τεχνολογία 3D Printing

την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 στις 17.30-20.30

στην Αίθουσα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Δωδεκανήσου

Μητροπόλεως 4, Ρόδος