Στα πλαίσια της προσπάθειας του Τ.Ε.Ε. για την υιοθέτηση ενιαίων κανόνων στην αγορά των έργων Οδοφωτισμού, το Τ.Ε.Ε. ολοκλήρωσε την επεξεργασία και προχωρά το αμέσως επόμενο διάστημα στις τυπικές διαδικασίες για τη δημοσίευση της νέας, για πρώτη φορά, της Τεχνικής Οδηγίας«Οδηγίες Σχεδιασμού & Ελέγχου Εγκαταστάσεων Οδοφωτισμού».

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ