Παράταση μέχρι τις 3/11/2019, για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, για τις περιπτώσεις υπαγωγής του Ν.4178/2013 και οι οποίες δεν μεταφέρονται στο Ν.4495/2017, δίνεται με τροπολογία που κατατέθηκε (2129/238/22.4.2019) και ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Με την ίδια τροπολογία δίνεται παράταση στις περιπτώσεις μείωσης του προστίμου 10%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4495/2017 έως τις 10/5/2019 (ΠΡΟΣΟΧΗ, δηλ. σε 18 ημέρες). Από την επομένη ημέρα υπάρχει αύξηση 10%, δηλ. έρχεται μία συνολική αύξηση άνω του 22%.