Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017 και ώρα 8:00 μ.μ. στα γραφεία της Μ.Ε. Τ.Ε.Ε. ΚΩ επί της οδού Αν. Λαουμτζή αριθμ 6, σε συνάντηση εργασίας με τη συνάδελφο Πολιτικό μηχανικό κ. Μαρία Κλεάνθη Διευθύντρια Δ.Α.Ε.Φ.Κ. (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων), για να μας ενημερώσει ως προς τη διαδικασία σύνταξης των φακέλων για τα κτίσματα – οικήματα που έχουν χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμα.