Μεταβατική λύση για τη λειτουργία των συμβουλίων εξέτασης αυθαιρέτων και πολεοδομικών θεμάτων δίνει απόφαση του ΥΠΕΝ.

Λόγω της αδυναμίας συγκρότησης των Παρατηρητήριων Δόμησης σε όλη τη χώρα, για τα οποία προβλέπεται στον  πολεοδομικό νόμο 4495/17 ότι στην έδρα κάθε Περιφερειακού Παρατηρητηρίου γίνεται και η συγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΠΕ.Σ.Α.), το οποίο θα εξετάζει τις υποθέσεις ενστάσεων για υπαγωγές αυθαιρέτων,  η νέα απόφαση του ΥΠΕΝ, δίνει μεταβατική λύση αυτές οι υποθέσεις να εξετάζονται από τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), τα οποία είναι συγκροτημένα με αποφάσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Τα ΣΥΠΟΘΑ προ του πολεοδομικού νόμου του 2017  είχαν στην αρμοδιότητα τους να εξετάζουν πολεοδομικά και χωροταξικά θέματα αλλά και τις ενστάσεις για υπαγωγές αυθαιρέτων, με αποτέλεσμα να σωρεύεται μεγάλος όγκος υποθέσεων και η διεκπεραίωση τους να καθυστερεί έως και 6 χρόνια στην Αττική και έως 2 με 3 χρόνια σε περιοχές της περιφέρειας.

Με αυτά τα δεδομένα προβλέφτηκε στον πολεοδομικό νόμο 4495/17 να διασπαστεί το έργο των  ΣΥΠΟΘΑ και οι υποθέσεις αυθαιρέτων να περάσουν στα Περιφερειακά Παρατηρητήρια,  τα οποία όμως επί τρία και πλέον χρόνια δεν έχουν λειτουργήσει. Από τους βασικούς λόγους αυτής της εμπλοκής είναι ότι οι Περιφέρειες αρνούνται να αναλάβουν την αρμοδιότητα της συγκρότησης των Περιφερειακών Παρατηρητηρίων, προκειμένου να αποφύγουν ευθύνες σχετικά με τα αυθαίρετα και  το κόστος της επιβολής νέων προστίμων και υλοποίησης πρωτοκόλλων κατεδαφίσεων,  αναφέροντας ωστόσο ως κύριο λόγο της άρνησης τους ελλείψεις προσωπικού και πόρων.

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένο άρθρο

https://ecopress.gr/?p=31073&fbclid=IwAR2c2Jpre1iidKyfJUkFE4NoWte9gpd4bjOBK9aWltOjEJdDrtszPojrIuI