Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA) συνδιοργανώνουν το 10ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές με κεντρικό θέμα: «Κινητικότητα του Μέλλοντος και Ανθεκτικές Μεταφορές: Ο δρόμος προς την Καινοτομία», το οποίο θα διεξαχθεί στη Ρόδο στις 1-3 Σεπτεμβρίου 2021(Ξενοδοχείο Mediterranean Hotel,  Αίθουσα Συνεδριάσεων ΠΝΑι ).

Το Συνέδριο απευθύνεται  στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και στους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών του τομέα των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών.