Αύριο, 27 Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00, καλούμε ταυτόχρονα σε Γενική Συνέλευση όλα τα μέλη μας στην 18η Tακτική Συνεδρίαση για το 2017, που θέλουν να συμμετάσχουν στη Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητήσουμε τις επόμενες ενέργειες του ΤΕΕ Δωδεκανήσου για το θέμα του σεισμού.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Μόνιμης Επιτροπής του ΤΕΕ Δωδεκανήσου στην Κω, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  1.  Ενημέρωση Προέδρου
  2.  Συζήτηση – ενέργειες του ΤΕΕ Τμ. Δωδεκανήσου μετά τη σεισμική δόνηση της 21ης Ιουλίου 2017.