ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Φ Α Σ H Α. Συγκροτούμε το προβλεπόμενο από τις Διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4495/2017 ως ισχύει Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Β Π.Ε. Ρόδου, με έδρα τη...
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την κατάρτιση καταλόγων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020 (βάσει της παρ.5 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016) του Δήμου Κω

Ο Δήμος της Κω, διά της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου ναπροχωρήσει στη κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των...
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Εργολαβική σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την κατασκευή λιθόκτιστου τοιχίου στη θέση Αγ. Γεώργιος στη Δ.Ε. Σαλάκου-Δήμου Ρόδου

Εργολαβική σύμβαση απευθείας ανάθεσης που αφορά την κατασκευή λιθόκτιστου τοιχίου στη θέση Αγ. Γεώργιος στη Δ.Ε. Σαλάκου- Δήμου Ρόδου σύμφωνα με το φεκ τεύχος β΄900/17-03-2017 άρθρο 4 παρ.4.6 . Παρακάτω θα βρείτε συνημμένη την σύμβαση ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ_ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟ...
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Εργολαβική σύμβαση απευθείας ανάθεσης για τις κλαδεύσεις-καθαρισμό και φυτεύσεις Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Ρόδου

Εργολαβική σύμβαση απευθείας ανάθεσης που αφορά τις κλαδεύσεις – καθαρισμό και φυτεύσεις Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Ρόδου σύμφωνα με το φεκ τεύχος β΄900/17-03-2017 άρθρο 4 παρ.4.6 . Παρακάτω θα βρείτε συνημμένη την σύμβαση ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ_ΣΥΜΒΑΣΗ...
Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων κατάρτισης και πιστοποίησης στον τομέα των κατασκευών

Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων κατάρτισης και πιστοποίησης στον τομέα των κατασκευών

Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο κατασκευών & υλικών» της ΠΕΔΜΕΔΕ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην πρόσκληση ωφελουμένων....
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πρόσκληση Πανεπιστημίου Αιγαίου για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2019 (βάσει της παρ.5 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016) Στο παρακάτω αρχείο περιλαμβάνεται η...