Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για την Συγκρότηση Διεπιστημονικής Ομάδας Εργασίας για την: Αειφόρα ανάπτυξη λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών με την δημιουργία νέων τουριστικών πόρων και προϊόντων μέσω ανάλυσης, τεκμηρίωσης, μοντελοποίησης, διαχείρισης και διατήρησης πολιτιστικού αποθέματος με χρήση...
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο Επέκταση Δικτύων Υδρευσης περιοχής Περέχα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο Επέκταση Δικτύων Υδρευσης περιοχής Περέχα

Από την ΔΕΥΑΡ εκδόθηκε η ακόλουθη πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο Επέκταση Δικτύων Υδρευσης περιοχής Περέχα: ΔΕΥΑΡ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ – ΝΠΙΔ – ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ:22410 45300...
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΔΕΥΑΡ) στο πλαίσιο της υποχρέωσής της που απορρέει από τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» όπως ισχύει,  για τη λήψη μέτρων για...
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε προσφορά για την μελέτη εκτίμησης αγοραίας αξίας ακινήτου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω:  Στην προσφορά σας θα αναφέρεται ο τίτλος της προσφοράς και θα είναι υπόψη της «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ».  Η προσφορά να...
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Φ Α Σ H Α. Συγκροτούμε το προβλεπόμενο από τις Διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4495/2017 ως ισχύει Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Β Π.Ε. Ρόδου, με έδρα τη...
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την κατάρτιση καταλόγων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020 (βάσει της παρ.5 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016) του Δήμου Κω

Ο Δήμος της Κω, διά της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου ναπροχωρήσει στη κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των...