Έκδοση Προκήρυξης 7Κ/2018

Έκδοση Προκήρυξης 7Κ/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7Κ/2018 Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 7Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 18/14-06-2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου...
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΜΚΘ/ΚΜΕΕΕ Χ-Λ-Ρ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΜΚΘ/ΚΜΕΕΕ Χ-Λ-Ρ

Ανακοινώθηκε προκήρυξη 1 θέσης ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού για το εργοτάξιο του ΘΗΣ Νοτίας Ρόδου, για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Πηγή: https://www.dei.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou/proslipsi-ektaktou-proswpikou-sti-dmkthkmeee-x-l-r...
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, για τον εξοπλισμό των παραλιών και για τον αστικό εξοπλισμό

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, για τον εξοπλισμό των παραλιών και για τον αστικό εξοπλισμό

Εγκρίθηκαν από την οικονομική επιτροπή της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου που συνεδρίασε την Παρασκευή, τα πρακτικά των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για την κατάθεση ιδεών και τα οποία αφορούσαν τον εξοπλισμό των παραλιών στα νησιά της περιφερειακής ενότητας Δωδεκανήσου,...
Πρόσκληση Κατάρτισης Καταλόγου Εργοληπτών Δ.Ε. από Δήμο Ρόδου

Πρόσκληση Κατάρτισης Καταλόγου Εργοληπτών Δ.Ε. από Δήμο Ρόδου

Προς ενημέρωση σας και άμεσες ενέργειες σας, επισυνάπτεται Αίτηση συμμετοχής από τον Δήμο Ρόδου για: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118, ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...
Πρόσκληση Κατάρτισης Καταλόγου Μελετητών Δ.Ε. από Δήμο Ρόδου

Πρόσκληση Κατάρτισης Καταλόγου Μελετητών Δ.Ε. από Δήμο Ρόδου

Προς ενημέρωση σας και άμεσες ενέργειες σας, επισυνάπτεται Αίτηση συμμετοχής από τον Δήμο Ρόδου για: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118, ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών

Σας ενημερώνουμε για τον ορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ, ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΠΥΡΓΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ...