Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ,  σχετικά με τις οικοδομικές άδειες & τις e-adeies, με την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: “Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4495/2017.”

Το ΠΣ e-Άδειες τίθεται σε δοκιμαστική λειτουργία την 3η Σεπτεμβρίου 2018 και σε πλήρη λειτουργία την 15η Οκτωβρίου 2018.

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ.