Το ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:

«Υποβολή Προσφοράς στους Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Δημοσίων Εργων»

την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 το πρωί.

Η Ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, στο κτίριο του ΤΕΕ τμ. Δωδεκανήσου, διαδραστικά μέσω διαδικτύου (skype), με εκπαιδευτές της υπηρεσίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η Ενημερωτική αυτή εκδήλωση, αφορά κυρίως, συναδέλφους Μηχανικούς με εργοληπτικό πτυχίο Δημοσίων Έργων και Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων. Για τους συνάδελφους Μελετητές Δημοσίων Συμβάσεων, θα ακολουθήσει αντίστοιχη ενημέρωση μέσα στο Ιανουάριο.