Διοικούσα Επιτροπή

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΞΙΩΜΑ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΑΜΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΛΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ
ΓΡΥΛΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΚΟΥΡΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣΜΕΛΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΛΕΓΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΕΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ