Διοικούσα Επιτροπή

 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΓΛΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΡΥΛΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣΜΕΛΟΣ
ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣΜΕΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣΜΕΛΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΜΕΛΟΣ
ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛΜΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΘΑΜΕΛΟΣ