Διοικούσα Επιτροπή

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΞΙΩΜΑ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΑΜΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΛΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ
ΓΡΥΛΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ
ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ